AFN Oy:n yrityskehityspalvelut auttavat menestymään

AFN Oy on oululainen asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiä kehittymisessä, kasvussa ja kansainvälistymisessä Oulun seudulla sekä laajemmin muualla Suomessa.

Yrittämisen pelikenttä ja asiakkaiden valinnan mahdollisuudet ovat muuttuneet rajusti ja muuttuu edelleen. Todellisen elämän rinnalle on tullut jo 20 vuotta sitten internet, joka on tuonut kansainväliset markkinat yrittäjän syliin. Jatkuvan muutoksen ja markkinoiden pirstaloitumisen takia vanhat liike-elämän opit eivät enää toimi.”

Jotta voimme vastata nykyisillä markkinoilla pk-yritysten tarpeisiin kasvussa ja kehityksessä, olemme luoneet toimialasta ja koosta riippumattoman liiketoiminnan johtamis- ja kehitysmallin. Tämän mallin avulla toteutamme vaativat strategiset kehitys- ja kasvusuunnitelmat luotettavammin, kannattavammin ja nopeammin!

Kokonaisvaltainen kehittäminen

Jos jää jotain kysyttävää, niin soita heti Esko Huttu-Hiltuselle.

Toimintolaskenta ja kehittäminen – kannattavaa kasvua

Toimintolaskenta on ns. Tekemisen laskentaa, jolla halutaan päästä kiinni yritystoiminnan syvimpään ytimeen. Toimintolaskenta paljastaa tehottomat toiminnat ja työvaiheet sekä niiden tekijät. Olemme kehittäneet selkeän toimintolaskentamallin, jonka avulla voidaan kuvata alusta loppuun sisäisen laskennan prosessi.

YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT (ELY&TEM)


Yrityksesi ja kumppanisi tulevat saamaan KEHPA-palveluista konkreettisia, nopeita, pitkäaikaisia ja ylivoimaisia liiketoimintahyötyjä.

Toimintolaskenta ja johtaminen

Toimintolaskenta ja johtaminen (ABC/M = Activity Based Costing and Management) on maailman kovimpia ja havainnollisimpia kannattavan ja tasapainoisen kehitys- ja kasvutyön välineitä! Se innostaa työntekijöitä yrittäjämäiseen toimintaan.

Toimintolaskenta ja johtaminen on yrityksen ja organisaation sisäistä ”tekemisten” laskentaa, jolla pystytään kustannuslaskennan menetelmistä parhaiten ja luotettavasti selvittämään toimintojen ja niiden työvaiheiden (prosessien) kustannukset. Sillä voidaan määrittää myös resurssien käyttö, laskea kannattavin vaihtoehto investointien välillä (esim. hankinta/ulkoistaminen), ja selvittää tuotteiden omakustannushinnat. Näin toimintolaskennalla päästään pureutumaan kattavasti koko liiketoimintaan ja sen kovimpiin ytimiin sekä paljastetaan tehokkaat ja tehottomat toiminnot tai työvaiheet.

ABC-laskenta ja -analyysi tuottavat päätöksentekoa varten kovaa mittaritietoa. Sen avulla pääsemme puuttumaan mm. yrityksen ”syöppöihin” tekemisiin, kehittämään prosesseja täsmällisesti, ja sillä on välitön myönteinen vaikutus henkilöstön kustannustietoisuuteen ja nopeasti myös yrityksen kannattavuuteen.

Yli 80% pk-yritysten strategisista suunnitelmista ja kehitystöistä epäonnistuu

Suurin osa mikro- ja pk-yritysten strategisista suunnitelmista ja vaativista kehitystöistä epäonnistuu ja jää toteutumatta, koska yritysten johto ym. avainhenkilöt eivät motivoi ja sitouta riittävästi työntekijöitään ja kumppaneitaan liiketoiminnan ja kehitystyön tavoitteisiin, suunnitelmiin, prosesseihin ja niiden mittaamiseen.

Yritystoiminnan yksi haasteellisimpia tehtäviä on motivoida ja sitouttaa työntekijät ja kumppanit ”ylimääräiseen kehitys- ja uudistamistyöhön” päivittäisen työn rinnalla sekä saada tarvittavat ja oikeat toteutusresurssit, työkalut ja osaaminen nopeasti ja kustannustehokkaasti käyttöön kehityssuunnitelmien toteuttamiseksi.

Ihmisten sitouttaminen ja lisäresurssit eivät yksin johda menestykseen, vaan kehitystyöstä täytyy luoda suunnitelmallisesti johdettu ohjelma ja/tai projekteja. Kasvu- ja kansainvälistymiskehityksessä onnistuneet yritykset ovat poikkeuksetta rakentaneet kehitys- ja muutostöistään projekteja, joita on johdettu ja toteutettu ammattimaisesti. Erinomaisesti johdettu kehitysprojekti tuo tavoiteltuja tuloksia, säästää aikaa ja rahaa, luo onnistumisen tunteita ja motivaatiota sekä kehittää johtamistaitoja ja -osaamista.

Alempi kaavio on esimerkki/täsmentävä kaavio ylemmästä kaaviosta.

Lue kaavioon liittyvistä asioista lisää Kasvu- ja KV-ohjelmat-sivulta.

Yrityskehittämisen asiantuntemus sinun saatavillasi

Yrityskehitys
palvelut

Yrityskehityspalvelut muuttunut pelikenttä ja toimintolaskenta

Lue lisää »

Kasvu- ja
kv-ohjelmat

Kasvu- ja kv-ohjelmien esittely menestyneitä projektejamme

Lue lisää »

Yrityskohtaiset räätälöidyt ratkaisut 

Asiakkaiden tarpeita kuunnellen

Lue lisää »

Johtamistyökalut 

Projektijohtamisen ammattilaiset palveluksessasi

Lue lisää »


Suosittelijat ja kumppanit

EVE – elintarvikearvoverkoston kasvu- ja kansainvälistymisohjelma Suomessa tm. Pohjoismaissa T&K&I – kasvu- ja kansainvälistymisohjelman sekä palvelun -kehitys- ja suunnitteluhyhmä: Oulun, Helsingin ja Aalto yliopiston yksiköitä, ProAgria Keskusten Liitto, PTT-Taloustutkimus, Asianajotoimisto Regelin Oy, eWELL Oy, Koveo Oy, Hoitokeskus Vihreä Keidas , Henkinen valmennus Paula Immo, Wellevo Oy ym.


Yrityskehityksen asiantuntija vie yrityksenne varmimmin huipulle
- nopeasti ja tehokkaasti! 


Ota siis rohkeasti yhteyttä meihin, me autamme!