Avullamme yrityksesi pääsee nousukiitoon

Yli 80 % yritysten vaativista suunnitelmista ja kehitystyöstä epäonnistuu - Meillä on ratkaisuja ja asiantuntijoita tähän ongelmaan.

Kehitys-, kasvu- ja kv-palveluita pk-yrityksille ja organisaatioille

AFN Oy on toteuttanut menestyksekkäitä kasvu- ja kansainvälistymisohjelmia. AFN Oy on yritysten asiantuntijakumppani, joka auttaa kehittämään palveluja ja yrityksen toimintaa. Tutustu AFN Oy:n kasvu- ja kv-projekteihin.

Pk-yritysten valtakunnalliset kehittämispalvelut, päärahoittajina ELY-keskukset & elinkeinoministeriö

Asiantuntijamme on KASVU- ja UUDISTAMINEN -konsultointipalveluiden vastuuasiantuntija Suomessa.


WORLD CLASS HOSPITAL (WCH)-Terveellinen Turvallinen Taloudellinen Älykäs Sairaala –T&K&I-ohjelma, -palvelu ja -ekosysteemi

Olemme rakentaneet ja pilotoineet WCH-ohjelmaa Oulun yliopistollisen sairaalan OYS2030 -uudistamisohjelman suunnitteluvaiheessa 2014-2018 (budjetti: 1,6 Mrd.€ & aikataulu: 2015-2027). Tavoitteemme on sisällyttää WCH-palvelu kaikkien yliopistollisten sairaaloiden HYKS, KYS, OYS, TAYS ja TYKS ym. valikoitujen keskussairaaloiden elinkaarelle ja uudistamiseen sekä luoda siitä globaali palvelukonsepti lähivuosina.

Valtavat kansalliset ja kansainväliset sairaalarakentamisen ja elinkaaren ym. markkinat näköpiirissä

Seuraavan 10-vuoden aikana sairaalarakentamisen kansalliset ja kv. markkinat ovat valtaisat: Suomessa niitä uudistetaan n. 6 Mrd.€, Pohjoismaissa 30-35 Mrd.€ (ml. Suomi) ja globaalisti usealla triljoonalla eurolla (N x 10¹²€) ensi vuosikymmenellä. Toisaalta on merkille pantavaa, että sairaalakiinteistöjen elinkaarikustannukset ovat vielä monikertaiset ed. verrattuna (LÄHTEET: CFMA Construction Financial Management Association -tilastot 2019 & Maakuntien tilakeskuksen selvitys 11/2018 & & NHG:n Tekesille laatima raportti "Sairaalatoimijoiden kartoitus 6/2014”).

Sairaalarakentaminen ja rakennusten käyttö on kiinteistö- sekä hyvinvointi- ja terveysalan monipuolisinta ja vaativinta palveluliiketoimintaa, joten WCH-konsepti on räätälöitävissä nopeasti kaikenlaiseen rakentamiseen ja rakennusten käyttöön. – Samalla käynnistämme valtavien kansantaloudellisten ja -terveydellisten sisäilma- ym. ongelmien ratkaisuja.

Yrittäjä, tarjoamme sinulle:

Edelläkävijä-, innovaatio-, kasvu-, kv- ja ohjelmia, joille suuri tarve. Palveluja, joilla luodaan globaaleja digi- ja arkielämän kansainvälisen luokan menestyviä palveluita ja työkaluja, jotka toimivat yritysten erinomaisina kasvu- ja kv-alustoina. Näillä käynnistämme myös valtavien kansantaloudellisten ja -terveydellisten ongelmien ratkaisuja sekä luomme satoja tuhansia uusia työpaikkoja Pohjoismaihin.

Uudet KV-luokan palvelut

Edelläkävijä-, innovaatio-, kasvu-, kv- ja ohjelmia, joilla suuri tarve: Niillä luodaan globaaleja digi- ja arkielämän kv-luokan menestyviä palveluita ja työkaluja. Ne toimivat yritysten erinomaisina kasvu- ja kv-alustoina. Niillä käynnistetään myös valtavien kansantaloudellisten ja -terveydellisten
ongelmien ratkaisuja sekä luodaan satoja tuhansia uusia työpaikkoja Pohjoismaihin.

Elintarvikeverkoston ja -yritysten kasvu- ja kansainvälistymisohjelma Suomessa

Elintarvikearvoverkoston (mukaan lukien synergiset toimialat) Kasvu- ja Kansainvälistymisohjelma Suomessa ym. Pohjoismaissa 2019-2023 (EVE) –T&K&I-ohjelma, -palvelu ja -ekosysteemi


Food Value Network (incl. synergic industries) Growth and Internationalization Program in Finland and other Nordic Countries 2019-23 - R&D&I Program, Service and Ecosystem.

EVE-ohjelman tavoitteena on synnyttää kestävää, kannattavaa ja tasapainoista kansallista ja kv-mitattavaa kasvua yrityksissä
ja niiden liike-toimintaverkostoissa, sekä parantaa ammattilaisten ja yritysten kasvuosaamista ja -johtamistaitoja ”pelloilta pöytään ja vientimarkkinoille” -periaatteella. Yhtenä päätavoitteena on käynnistää kv. pohjoismainen liiketoimintayhteistyö elintarvike-, matkailu- sekä hyvinvointi- ja terveysalan edelläkävijäyritysten ym. synergisten toimialojen kanssa ”kasvualustana ja ylivoimatekijänä” arktinen pohjoinen luonto. Seuraavassa linkki EVE- & FVN-ohjelman suomen ja englannin kieliseen tiivistelmään.

Arktinen pohjoinen luonto + Kv-businessyhteistyö + Digitaaliset työkalut ja palvelut = synnyttävät kansainvälisiä huipputuloksia

Eurooppalaista Yrittäjyyttä ja Ruokaa Käsityönä -dokumenttielokuva 

Pohjois-Italian, Kaakkois-Ranskan, Sveitsin ja Etelä-Saksan elintarvike-, matkailu- ja kaupan alan yrittäjistä ja arvoverkostoista kertova elokuva. Kymmeniä erinomaisia esimerkkejä 2 x 3500 km elämys- ja makumatkalta.

Kansallinen ja Globaali kasvupalvelu – Huippuluokan yrityksiä kumppanina - Uusia palveluiden ja työkalujen tuottajayrityksiä tarvitaan

KANSALLISTA JA KV. SIEMENRAHOITUSTA SAATU JO TOTEUTUKSEEN – KÄYNNISTYSRAHAA TARVITAAN MAHD. NOPEASTI

EVE-ohjelma ja -palvelu sai MTK:lta ja Pohjoismaiden ministerineuvostolta rahoitusta sen valmisteluun vuosikymmenen alkupuoliskolla. Maata-lousyrittäjien eläkelaitos (MELA) myönsi ohjelman toteuttamiseen siemenrahoitusta vuosikymmenen puolivälissä. Edellisen eduskunnan valtiova-rainvaliokunnan maatalousjaosto oli valmis tarjoamaan sille ”korvamerkittyä” rahaa kautensa lopulla, kun sen osallistujayritykset, sisältö ja rahoi-tus ovat koossa. Mutta ns. ”sote-soppa” sotki  ed. eduskunnan ja hallituksen toimintaa sekä siirsi em. rahoituksen tuonnemmas.   - Julkiset rahoit-tajat ovat olleet kiinnostuneita ohjelmasta kautta maan, joskaan niillä ei ole ollut tällaisen ison kokonaisuuden ”kokoon juoksuun” sopivaa instru-menttia.

Business Finland, lanseerasi vuoden 2019 alussa uudet  Co-creation- ja  Co-innovation -ohjelmat, jotka ovat yritysten sekä niiden  tuotteiden ja palvelui-den kv. kaupallistamiseen sekä monialaisten tutkimusyksiköiden yhteistoimintaan tarkoitettu rahoituspaketti. BF tarjonnee nyt yhden uuden mah-dollisuuden EVE- ja WCH-ohjelman viimeistelyyn, käynnistämiseen ja toteuttamiseen.

Olemme kontaktoineet ja motivoineet n.150 yritystä arvoverkoston jatkamishaluisilta maatiloilta, elintarvikeyrityksiin, tuotantopanosten ja palvelui-den tuottajiin, kaupan keskusliikkeisiin (KESKO, LIDL & SOK) ja kauppiaisiin sekä vientiorganisaatioihin ohjelman valmisteluvaiheessa.

VERKOSTOSSA AKUUTTI JA MONIPUOLINEN KEHITYS- SEKÄ KANSAINVÄLISTÄMISTARVE

MAAILMAN LUOKAN ESIMERKKEJÄ MANNER-EUROOPASTA JA SUOMESTAKIN

EHH oli suunnittelemassa ja toteuttamassa Länsi- ja Pohjois-Suomen osuusmeijereiden (7 kpl) ja lähes 2000 maitotilan arvoketjujen kehitys-ohjelmaa vuosituhannen vaihteessa, kymmenien asiantuntijoiden ml. Oulun ja Vaasan yliopiston ja yritysten ammattilaisten kanssa.

Kehitys-, kasvu- ja kansainvälistämissuunnitelmien toteuttamisen tärkeimmät tekijät:

 1. Aseta asiakkaan arvolupaus kaiken keskelle mitä teet. Rakenna toteutettavissa oleva muutama strategiavaihto-ehto (2-3) ja valitse toteutussuunnitelma, jolla pystyt luomaan kestävän, kannattavan ja erottuvan kilpailuedun.
 2. Mahdollista strategian toteutus ja motivoi ihmiset saavuttamaan tavoitteet: Ota käyttöön johtamisvälineet, jotka informoivat, sallivat ja motivoivat ihmisiä saavuttamaan tavoitteet.
 3. Varmista, että prosessit ja mittarit tukevat tavoitteita ja strategiaa: Tiedosta mitä haluat tehdä ja miten, ja ”muotoile” organisaatio tekemään se.
 4. Valitse ja toteuta projektit, jotka tukevat tavoitteita ja strategiaa: Valitse salkkuun projekteja, jotka ovat linjassa tavoitteiden ja strategian kanssa ja johda niitä tehokkaasti.

Growth & Success Networking

Kun suunnitelmia toteutetaan, nämä tekijät parantavat edellytyksiä onnistua kasvussa ja kansainvälistymisessä:

 • Selkeä tavoitteiden asettaminen
 • Hyvä asiakasymmärrys ja -osaaminen
 • Erilaistetut tuotteet ja palvelut
 • Erinomaiset projektinjohtamistaidot ja -kokemus


Kehityksen & Kasvun Kiihdyttäjä & Edelläkävijä ja Menestyksen
Tekijä 

Accelerator & Forerunner & Success Creator for Business Development and Growth & Success Networking

VAATIVIEN KEHITYS-, KASVU- JA KANSAINVÄLISTYMISUUNNITELMIEN JA -PROJEKTIEN TOTEUTUSPALVELU JA -MALLI

Kehitys-, kasvu- ja kansainvälistämissuunnitelmien toteuttamisen tärkeimmät tekijät tiivistettynä:

 1. Aseta asiakkaan arvolupaus kaiken keskelle mitä teet.
 2. Mahdollista ja motivoi työntekijän ja kumppanit toteuttamaan tavoitteita ja strategiaa
 3. Varmista, että prosessit ja mittarit tukevat tavoitteita ja strategiaa.
 4. Valitse ja toteuta projektit, jotka tukevat tavoitteita ja strategiaa.

Yrityskehittämisen asiantuntemus sinun saatavillasi

Yrityskehitys
palvelut

Yrityskehityspalvelut muuttunut pelikenttä ja toimintolaskenta

Lue lisää »

Kasvu- ja
kv-ohjelmat

Kasvu- ja kv-ohjelmien esittely menestyneitä projektejamme

Lue lisää »

Yrityskohtaiset räätälöidyt ratkaisut 

Asiakkaiden tarpeita kuunnellen

Lue lisää »

Johtamistyökalut 

Projektijohtamisen ammattilaiset palveluksessasi

Lue lisää »


Ne, jotka hallitsevat projektit ja prosessit pärjäävät nyt ja tulevaisuudessa!


Ota siis rohkeasti yhteyttä meihin, me autamme!