Ruuan tuottaminen on tärkeintä maailmassa - ilman sitä ei kukaan selviä. hyvä olo, kehitys ja kasvu syntyvät hyvästä kunnosta, ruuasta ja luonnosta.

Olemme opastaneet satoja pk-yrityksiä useilta toimialoilta kasvun ja kehityksen polulle

AFN Oy:n asiantuntijat auttavat sinua ongelmien ratkaisussa

AFN Oy:n missiona ja toiminnan lähtökohtana on tukea suomalaisia yrityksiä toiminnan kehittämisessä ja kasvussa. Jotta yhteiskuntamme pysyy pystyssä ja pärjää tulevaisuudessa, on sen rakennuttava yhä enemmän yrittäjyyden sekä sellaisten pk-yritysten varaan, jotka ovat halukkaita ja kykeneväisiä tuottamaan palveluja, luomaan uusia työpaikkoja sekä kansainvälistymään. AFN Oy haluaa auttaa yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä yhteiskunnan valtavan tietotulvan ja paineiden keskellä.

Tulevaisuuden tavoitteenamme on olla kansainvälinen ja verkostomaisesti toimiva asiantuntijayritys, jolla on kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palveluita kehitys-, kasvu- ja kansainvälistymishakuisten yritysten sekä perheiden ja yksityishenkilöiden tarpeisiin.

AFN Oy:n mediamaininnat ja lehtiartikkeleita

Arvoketjujen edelläkävijäprojekteja käsitteleviä muutamia lehtiartikkeleita OneDrive-pilvipalvelussa: 

  1. Maitokolmio ja maitomaakunta Keski-Pohjanmaalla
  2. Osuustoiminta- &Talouselämä -lehtien artikkelit
  3. Taloussanomat
  4. Maitomaakuntien tulevaisuusseminaari, jossa alustivat mm. silloinen valtiovarainministeri Sauli Niinistö ym. asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Teitä AFN:llä palvelevat

  • Esko Huttu-Hiltunen: ETM, FM, liikkeenjohdon asiantuntija ja toimitusjohtaja
  • AFN Oy:n asiantuntijakumppani: Janne Järvinen: KTT, professori, liikkeenjohdon asiantuntija

AFN Oy:n asiantuntijat

Esko Huttu-Hiltunen (ETM, FM, liikkeenjohdon asiantuntija ja toimitusjohtaja) on kokenut yritysten ja organisaatioiden strategisen suunnitelun, johtamisen ja kehittämisen asiantuntija. Osaamisalueisiin kuuluvat niin kokonaisvaltainen liiketoimintaprosessien kehittäminen ja johtaminen kuin projektijohtaminen ja palvelujen tuotteistaminenkin. Erikoisosaamista ja koulutusta löytyy myös mm. tuotekehityksestä, johdon ja henkilöstön kouluttamisesta, yritysjärjestelyistä ja lainsäädännöstä, sekä motivoinnista ja sitouttamisesta ja yrityksen kustannustehokkuuden parantamisesta.

Sertifikaatit: BP Group Inc. process professional, ELY-Keskusten/TEM:n rakentamat ja rahoittamat Yritysten kehittämispalvelut ja niiden KASVU- ja UUDISTAMINEN -valtakunnallinen vastuuasiantuntija

Yhteystiedot: eskohh(at)afn.fi, 040 567 1822

Asiantuntijakumppanit

Janne Järvinen (KTT, professori, liikkeenjohdon asiantuntija) on laskentatoimen ja rahoituksen professori Oulun yliopistossa. Hän on yritysten kannattavuuden kehittäjä sekä ulkoisen ja sisäisen laskennan ja myös rahoituksen vahva asiantuntija ja kouluttaja. Hän on toiminut myös muutaman pk-yrityksen toimitusjohtajana.

Marja-Liisa Antila / Kotilinkki Oy 


Esa Säntti / Asianajotoimisto Regelin Oy


A-P-K / Asianajotoimisto Norra Oy


Lisäksi EVE-ohjelma, WCH-ohjelma (15-16 yritystä) sekä yritysten kehittämispalvelut.

AFN Oy:n historiaa

AFN Oy Yritys- ja lakipalvelut on alunperin keväällä vuonna 1995 Arctic Fresh Nature Oy -luonnontuotteiden vientiyritykseksi perustettu yritys, jonka perustajina olivat pohjoispohjalainen elintarvikealan yritys sekä viisi kaverusta. Yrityksen nimi muutettiin sittemmin nykyiseen muotoon vuonna 1998.

Esittely

Esko Huttu-Hiltunen (CV-linkissä) on monialainen ja tuloshakuinen yritysjohdon ym. ammattilaisten konsultti, valmentaja ja yrittäjä, jolla on ’kirittäjinä ja neuvonantajina’ maailman luokan kasvuasiantuntijoita.


Jokaisen ihmisen elämässä ja yritystoiminnassa tulee vaihe, jolloin tarvitsee ulkopuolista apua ja tukea.

Ota siis rohkeasti yhteyttä meihin, me autamme!